コンテンツへスキップ

cẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!

Tôi là

LÊ ĐĂNG KHOA

Sinh sống ở Yokohama từ năm 2017, tôi dần gắn bó và yêu thích thành phố này!
Hiện tại tôi đang thực hiện Luận án Tiến sĩ ngành Xã hội học và tích cực tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống cộng đồng Việt Nam.

VÀI CÔNG VIỆC TÔI ĐANG PHỤ TRÁCH:

  • Viện Sau đại học nhóm ngành Nhân Văn, trường đại học Kanto Gakuin – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Xã hội học
  • Hiệp hội Xã hội học Nhật Bản (JSS) – Hội viên
  • Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) – Phó ban Đối ngoại
  • Hội đồng Ngoại kiều Kanagawa khóa 12 – Ủy viên
  • Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài quận Tsurumi tp.Yokohama – Nhân viên điều phối
  • Phòng Quốc tế trường đại học Kanto Gakuin – Nhân viên điều phối
  • Rotaract Yokohama East (RID 2590) – Thành viên
  • KW KEIHIN – Chuyên viên môi giới bất động sản

Bài viết

Nơi tôi chia sẻ những suy nghĩ và góc nhìn về sự khác biệt văn hóa Nhật – Việt.

Go to blog

Dịch vụ

+Tọa đàm văn hóa Nhật Việt
+Tư vấn giao tiếp đa văn hóa nơi công sở
+Thông dịch – phiên dịch Nhật – Việt
+Môi giới bất động sản cho người Việt

Learn More

What I blog about

My Story